Poród noworodka z podejrzeniem obustronnej agenezji nerek powinie

Poród noworodka z podejrzeniem obustronnej agenezji nerek powinien być zaplanowany w ośrodku referencyjnym,

zapewniającym możliwość prowadzenia intensywnej terapii noworodka, diagnostyki obrazowej z wykorzystaniem różnych technik obrazowania oraz leczenia nerkozastępczego u noworodka. Brak miąższu obu nerek w prenatalnym badaniu USG w połączeniu z małowodziem nasuwa podejrzenie obustronnej agenezji Roxadustat supplier nerek – wady skutkującej głębokimi zaburzeniami rozwoju płodu. Bezpośrednią konsekwencją braku czynnego miąższu nerkowego jest brak wytwarzania moczu płodowego, a w efekcie znaczny deficyt płynu owodniowego, czyli małowodzie [5, 6]. Całość zaburzeń powstających w wyniku braku czynnego miąższu nerkowego jest określana mianem zespołu Potter. Zespół Potter jest uznawany za zaburzenie letalne. Jeśli ciąża kończy się urodzeniem żywego dziecka, bezpośrednią przyczyną zgonu noworodka jest niewydolność oddechowa na tle hipoplazji płuc i niewydolność nerek [5, 6]. Przy braku miąższu jednej nerki stwierdzonym w badaniu prenatalnym i prawidłowej ilości płynu owodniowego nie jest konieczne poszerzanie diagnostyki ani rozważanie interwencji terapeutycznej w okresie prenatalnym Brak miąższu jednej nerki w badaniu prenatalnym nasuwa podejrzenie jej agenezji. Oznacza to całkowity brak zawiązka nerki, któremu towarzyszy brak

moczowodu i brak części trójkąta pęcherza moczowego [7]. Jednostronna agenezja nerki w około 30% przypadków współistnieje z innymi anomaliami rozwojowymi [8]. Brak miąższu jednej HKI-272 price nerki w badaniu prenatalnym przy prawidłowej strukturze nerki drugiej sugeruje wadę wiążącą się

z niskim ryzykiem zaburzonego rozwoju płodu oraz zwykle dobrym odległym rokowaniem [7, 8]. Przy prawidłowej ilości płynu owodniowego nie jest konieczne poszerzanie diagnostyki ani rozważanie interwencji terapeutycznej w okresie prenatalnym [7]. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na ewentualne współistnienie innych anomalii rozwojowych (zwłaszcza układu krążenia) [8]. Postępowanie w przypadku podejrzenia agenezji jednej nerki zaprezentowano na rycinie 2. Dysplazja wielotorbielowata. Pierwsze badanie ultrasonograficzne dziecka z podejrzeniem dysplazji torbielowatej obu nerek powinno odbyć ID-8 się w ciągu 24–48 godzin po porodzie. Dysplazja wielotorbielowata (DWN) jest najczęściej występującą formą dysplazji nerek. Częstość DWN waha się od 1:3640 do 1:4300 żywych urodzeń [9, 10]. Może występować rodzinnie, jednak w większości przypadków pojawia się sporadycznie. Dotyczy zwykle jednej nerki. W przypadku zmian dotyczących obu nerek rokowanie jest zwykle niepomyślne, a zgon występuje najczęściej w okresie okołoporodowym. Noworodki z zachowaną częściowo funkcją nerek wymagają zwykle dializoterapii w 1. roku życia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>